Masáž snižuje stres

Masáž snižuje stres. Pomoc na stres 100% prokázána

Masáž snižuje stres studie zjistila, že 10 minut masáže nebo relaxace může aktivovat tělesný systém pro překonání stresu.

Škodlivé účinky stresu jsou dobře známé, ale naštěstí má naše tělo zabudovaný systém, jak jej zvládat a zotavovat se z něj. Tento systém se nazývá parasympatický nervový systém (PSNS).

I když existuje spousta neoficiálních důkazů, že čas na relaxaci – zejména pokud zahrnuje masáž – může aktivovat PSNS, nová studie psychologů na univerzitě v USA tento účinek vědecky změřila a potvrdila.

Ve svém výzkumu vědci došli k závěru, že krátká období relaxace mohou být psychicky a fyziologicky regenerační a že účinek je ještě výraznější u masáže.

Hlavním autore studie neuropsychologické laboratoře, vysvětluje důležitost nového výzkumu:

Abychom lépe zvládli negativní účinky stresu, musíme pochopit jeho opak – relaxaci. Relaxační terapie jsou velmi slibné jako holistický způsob léčby stresu, ale je zapotřebí systematičtější vědecké hodnocení těchto metod.

Říká vědec
masáž snižuje stress

Masáž snižuje stres prokázáno

Platí na 1 h masáže dle výběru

10% SLEVA

Pro výzkum vědci rozdělil dobrovolníky do tří skupin.

První skupina dostávala 10minutové masáže hlavy a krku mírným tlakem určeným ke stimulaci bloudivého nervu PSNS. Tento nerv obsahuje  asi 75 % nervových vláken PSNS, která se rozvětvují do mnoha orgánů v těle, se kterými systém interaguje.

Druhá skupina jedinců dostávala mnohem jemnější 10minutové masáže šíje a ramen jako prostředek k určení PSNS aktivačního účinku jednoduchého hmatového kontaktu. Víte co je postizometrická relaxační technika (?)

Třetí kontrolní skupina jednoduše seděla u stolu a relaxovala po dobu 10 minut.

Výzkumníci použili jak fyziologická, tak psychologická měření k vyhodnocení míry, do jaké každý zásah nebo nedostatek aktivoval PSNS účastníků výzkumu

Vědci posuzují fyziologický účinek testů měřením srdeční frekvence účastníků a také  variability srdeční frekvence (HRV) . HRV je měření změn v časových intervalech mezi srdečními tepy.

Masáž snižuje stres například, když je tělo v režimu boj nebo útěk, existuje velmi malá odchylka, protože srdce bije rychle a ustálenou rychlostí. To zajistí nízkou hodnotu HRV. Když je tělo uvolněné, dochází k většímu stupni variací, což má za následek vyšší HRV.

Všichni účastníci měli poté významně vyšší hladiny HRV. Nejdramatičtější nárůst HRV však patřil těm, kteří podstoupili masáže. Na typu masáže nezáleželo.

Jednoduchý hmatový kontakt se ukázal být stejně účinný pro pomoc jednotlivci uvolnit se jako masáž určená speciálně k aktivaci PSNS.

Psychologicky všichni účastníci uvedli, že se po testech cítili méně stresovaní a uvolněnější. Celkově experimenty potvrdily, že jen pár chvil relaxace může člověku pomoci zvládat stres. Přidání relaxační masáže ještě více aktivuje PSNS a zmírní fyzické a duševní účinky stresu.

Masáže proti stresu Pardubice

Zvládání stresu

Masáž snižuje stres zhodnocení výzkumu:

Jsme velmi povzbuzeni zjištěními, že krátká období odpojení stačí k uvolnění nejen mysli, ale i těla. K relaxaci nepotřebujete profesionální ošetření. Když vás někdo jemně pohladí po ramenou, nebo dokonce jen na 10 minut položí hlavu na stůl, je to účinný způsob, jak posílit fyziologický motor relaxace vašeho těla.

Stejně důležité jako zjištění výzkumu je vývoj systému objektivního hodnocení relaxačních terapií. Vzhledem k tomu, že odborníci často uvádějí stres jako hnací sílu nemocí, jako je deprese, spolehlivý prostředek k ověření relaxačních technik má zjevně hodnotu.

Masáž, jako běžně používaná relaxační terapie, byla naší první studií. Naším dalším krokem je otestovat, zda jiné krátké intervence, jako jsou dechová cvičení a meditace, vykazují podobné výsledky psychologické a fyziologické relaxace.

Uvádí na závěr vědci

Podobné příspěvky